Поправка и одржување

Предности на сервисните работилници за брендот

Зошто Вашиот автомобил да го однесете на сервис во Вашата сервисна работилница на Škoda? Осум добри причини за да отидете кај стручњаци.

Проверки

За грижата за Вашата Škoda, постои широка мрежа на сервиси, којашто во Македонија опфаќа 4 Škoda салони.

Предности на сервисните работилници за брендот

Зошто Вашиот автомобил да го однесете на сервис во Вашата сервисна работилница на Škoda? Осум добри причини за да отидете кај стручњаци.

Проверки

За грижата за Вашата Škoda, постои широка мрежа на сервиси, којашто во Македонија опфаќа 4 Škoda салони.

Оштетувања на лакот и нега на лакот

Ударите на лакот поволно се покриваат со специјални лакови.

Поправка на ветробрански стакла

Најчесто малите оштетувања од удари на камен може да се поправат без менување на ветробранското стакло.

Оштетувања на лакот и нега на лакот

Ударите на лакот поволно се покриваат со специјални лакови.

Поправка на ветробрански стакла

Најчесто малите оштетувања од удари на камен може да се поправат без менување на ветробранското стакло.