ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА

Генерален увозник за Škoda

PORSCHE MACEDONIA Бул. Босна и Херцеговина 4 1000 Скопје МАКЕДОНИЈА тел: 00 389 22 62 62 66 факс: 00 389 22 62 64 66 e-mail: [email protected]

Сите слики, текстови, цени и останати прикази прикажани во овој продукт соодветствуваат на продажната програма на Škoda Македонија во моментот на изготвувањето и претставуваат необврзувачка информација. Се задржува правото на подоцнежна измена. За грешките, Порше Македонија не презема никаква одговорност. Се задржува правото на измени на конструкцијата, опремата и обемот на испорака како и отстапки во нијансата на бојата.

Програмата, вклучувајќи ги и сите нејзини делови како податоците и сликите е заштитена со авторски права. Секаква употреба вон границите на законот за авторски права без согласност е забранета и казнива. Тоа особено важи за копирањето, преводот, микро-снимањето и обработката во електронските системи. Употребата на слики е дозволена само за лични цели. Škoda Македонија е сопственик на мноштво регистрирани марки (трговски марки). Заштитени се особено ознаките Škoda, Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Kodiaq, Superb, Karoq итн. Фактот што некоја ознака не е наведена во оваа листа и/или во текстот не е обележана како марка (трговска марка), не може да се протолкува со тоа дека таа ознака не е регистрирана марка (трговска марка) и/или дека таа ознака би можела да се употребува без претходна согласност од Škoda Македонија односно Порше Македонија.