Пофалби & критики

За вашето возило

Вашето мислење нам ни е важно! Пишете ни.

За сервис на Škoda

Што Ви се допаѓа, а што би можеле да подобриме?

За интернет настап

Што мислите на нашиот настап на интернет? Дали лесно се снаоѓате?

За вашето возило

Вашето мислење нам ни е важно! Пишете ни.

За сервис на Škoda

Што Ви се допаѓа, а што би можеле да подобриме?

За интернет настап

Што мислите на нашиот настап на интернет? Дали лесно се снаоѓате?